کلیپ معرفی موسسه فرهنگی هنری پایتخت

پخش ویدیو

معرفی و دعوت از خوانندگان مطرح موسیقی پاپ و سنتی

پخش ویدیو

معرفی و دعوت از مجریان صحنه و چهره های برتر سازمان صدا و سیما

پخش ویدیو

معرفی ودعوت از هنرمندان تقلید صدا ،شومن، استندآپ کمدی

پخش ویدیو

معرفی و دعوت از گروهای نمایشی و هنری

پخش ویدیو

معرفی و دعوت از گروه های همخوانی ،تواشیح و سرود مطرح

پخش ویدیو