خدمات هنری اجرای مراسم

 

خدمات هنری

موسسه فرهنگی هنری پایتخت با بهره مندی از ارتباطات قوی و گسترده و تشکیل شبکه ای از مجریان صحنه و هنرمندان سینما و تلویزیون و اساتید اجرا و سخنرانان برجسته در کشور، خوانندگان مطرح پاپ و سنتی ، گروه های مختلف نمایشی و همخوانی و با استفاده از نیروهای متخصص فنی و اجرایی و هنری موسسه توانسته است تمامی برنامه های محوله را تا کنون با کیفیت مطلوبی برگزار نماید . در ادامه به معرفی بخشی از این هنرمندان اشاره میگردد .

 

خدمات هنری موسسه و معرفی هنرمندان:

خدمات هنری اجرای مراسم خدمات هنری موسسه فرهنگی هنری پایتخت با بهره مندی از ارتباطات قوی و گسترده و تشکیل شبکه ای از مجریان صحنه و هنرمندان سینما و تلویزیون و اساتید اجرا و سخنرانان برجسته در کشور، خوانندگان مطرح پاپ و سنتی ، گروه های مختلف نمایشی و همخوانی و با استفاده از نیروهای متخصص فنی و اجرایی و هنری موسسه توانسته است تمامی برنامه های محوله را تا کنون با کیفیت مطلوبی برگزار نماید . در ادامه به معرفی بخشی از این هنرمندان اشاره میگردد . خدمات هنری موسسه و معرفی هنرمندان: معرفی و دعوت از مجریان صحنه و چهره های برتر سازمان صدا و سیما معرفی و دعوت از هنرمندان تقلید صدا ، شو من، استندآپ کمدی معرفی و دعوت از خوانندگان مطرح موسیقی پاپ و سنتی معرفی و دعوت از گروه های موسیقی اقوام و محلات معرفی و دعوت از سخنرانان و علمای مطرح معرفی و دعوت از مداحان و ذاکرین اهل بیت معرفی و دعوت از گروه های هنری کودک و نوجوان معرفی و دعوت از برترین های شعبده ، تردستی و آکروبات معرفی و دعوت از شاعران ،مرشد ، نقاله و تعزیه خوان معرفی و دعوت از قاریان و حافظان برتر قرآنی معرفی و دعوت از گروه های همخوانی ،تواشیح و سرود مطرح کشوری معرفی و دعوت از گروهای نمایشی و هنری