معرفی و دعوت از سخنرانان و علمای مطرح

حجت الاسلام و المسلمین پناهیان – حجت الاسلام والمسلمین نقویان -حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی –

حجت الاسلام والمسلمین شهاب مردای- حجت الاسلام والمسلمین بی آزار تهرانی – حجت الاسلام والمسلمین حائری زاده و…

درخواست مشاوره و معرفی سخنرانان