آدرس و تلفن موسسه :

 تهران ،تهرانسر  بلوار اصلی  پلاک ۱۶۳  واحد ۷

تلفن های تماس :

۰۲۱-۴۴۵۸۵۰۱۹

۴۴۵۱۵۲۰۶

۴۴۵۳۸۲۶۷

۰۹۳۵۴۱۹۱۳۶۴

واتس آپ روابط عمومی موسسه

روابط عمومی

داخلی : ۱
ایمیل : monsefi@irps.ir

مدیریت هنرمندان و خدمات هنری مراسم ها

داخلی : ۲
ایمیل : info@irps.ir

سمعی و بصری

داخلی : ۳
ایمیل : oveisi@irps.ir

خدمات و تجهیزات نمایشگاهی

داخلی : ۴
ایمیل : info@irps.ir

مدیریت موسسه فرهنگی و هنری پایتخت

نام : آقای نوروزی
داخلی : ۵
ایمیل : info@irps.ir

ارسال پیام پیام بفرستید