تماس با ما تلفن های موسسه : ۴۴۵۱۵۲۰۶-۴۴۵۳۸۲۶۷-۴۴۵۸۵۰۱۹-۰۲۱

روابط عمومی

داخلی : ۱
ایمیل : monsefi@irps.ir

مدیریت هنرمندان و خدمات هنری مراسم ها

داخلی : ۲
ایمیل : info@irps.ir

سمعی و بصری

داخلی : ۳
ایمیل : oveisi@irps.ir

خدمات و تجهیزات نمایشگاهی

داخلی : ۴
ایمیل : info@irps.ir

مدیریت موسسه فرهنگی و هنری پایتخت

نام : آقای نوروزی
داخلی : ۵
ایمیل : info@irps.ir

ارسال پیام پیام بفرستید

مشترک شدن در خبرنامه

عضویت در خبرنامه