دعوت به همکاری از هنرمندان

موسسه فرهنگی هنری پایتخت با هدف حمایت  از هنرمندان  و معرفی جامعه هنری ،از کلیه هنرمندان، بازیگران ، خوانندگان، موزیسن، نوازنده، گوینده و دوبلر ،مجری صحنه ، گروه های هنری و نمایشی و سایر عزیزانی که تمایل به همکاری با موسسه فرهنگی و هنری پایتخت را دارند درخواست میگردد نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام فرمایند .