speaker-photo

بهروز تشکر

مجری صحنه

بهروز تشکر متولد تهران، مجری و گوینده است

 

فارغ التحصیل رشته روزنامه نگاری در مقطع کارشناسی ارشد است، از سال 1373 بعنوان خبرنگار در صدا سیمای ایران استخدام شد، سپس سردبیری، اجرا و در شهرداری نیز پستی برعهده دارد

تشکر که با برنامه تهران 20 کار خود را شروع کرد در حال حاضر یکی از مجریان برنامه به خانه بر میگردیم است که توانسته در بخش پزشکی این برنامه رضایت مخاطبان رو فراهم کند