speaker-photo

 گروه موسیقی چکامه

موسیقی اقوام و محلات
 گروه موسیقی چکامه از شهرستان پیشوا یک گروه موسیقی محلی با مدیریت  احمدرضا فیروزی  و سرپرستی مسعود فروزش در سال 1393 موفق به کسب  رتبه نخست جشنواره موسیقی استان تهران گردیده است که برای نخستین باربعنوان نماینده استان تهران در 9 دوره این جشنواره حضور پیدا کرده است .