درخواست مشاوره برگزاری رویداد و مراسم

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان برگزاری مراسم و خدمات مرتبط با موضوعات فرهنگی و هنری توسط  کارشناسان این موسسه فرم ذیل ارسال فرمایید .

تلفن های تماس  موسسه :

۰۲۱-۴۴۵۸۵۰۱۹

۴۴۵۱۵۲۰۶

۴۴۵۳۸۲۶۷