speaker-photo

مجید عزتی

شومن واستند آپ کمدی
مجید عزتی در هفتمین روز از مهر ماه ۱۳۶۵ در تهران متولد شد و از سال ۱۳۸۸ پای به عرصه هنر نهاد. علاقه و استعداد وی در صداسازی میل ورود به این عرصه هنری را از اوایل سال ۱۳۹۳ در وی برانگیخت و از بهمن ماه ۱۳۹۳، نام مجید عزتی به صورت حرفه ای در رشته هنری طنز و تقلید صدا مطرح شد.
وی تمام تلاش خود را به کار بسته تا در اجرای آیتم که شامل صداسازی، شومنی و استندآپ کمدی است، اجرایی متفاوت را به نمایش بگذارد و از هیچ یک از هنرمندان این رشته الهام نگیرد، ضمن اینکه پایبندی به اصول حرفه ای و شئونات اخلاقی همواره اصلی ترین اولویت این هنرمند محسوب می شود.